Az orvosbiológiai méréstechnikáról általában

Az egészségügyi ellátásban már évtizedek óta egyre jelentősebb szerepet játszik a technika, a technológia, ezáltal pedig a méréstechnika tudománya is. Ennek folyományaként rengeteg olyan eszköz kifejlesztésre – vagy tökéletesítésre – került, amihez orvosok és mérnökök közös együttműködésére volt szükség.

A közös nyelv megtalálása volt a fő cél

Természetesen az orvosok és a mérnökök együttműködése messze nem jött egyik napról a másikra, ezáltal fontos volt, hogy a két csoport megalkosson egy olyan közös nyelvet, amelyet mindkét réteg megért. Példának okáért, ha a szív működéséről, illetve annak vizsgálatáról beszélünk, akkor egy orvos sinus- és ectopiás ritmusról, tachycardiáról, WPWP szindrómáról, különféle hullámokról és a szív elektromos tengelyállásáról beszél. Ezzel ellentétben azonban egy mérnök periodikus jelekről, idő- és frekvenciatartománybeli analízisről, különféle szűrésekről, indított átlagolásról, mintaillesztésről és a többi.

  • Irányítástechnikai és méréstechnikai eszközök: merker2007.hu

Amint a két réteg megtalálta a közös hangot, rengeteg olyan, az egészségi állapot monitorozására tökéletesen alkalmas készülékek jelent meg a piacon, amelyek már az otthoni monitorozásra és ellenőrzésre is tökéletesen alkalmassá váltak. Megvalósításukat nem csak az orvosok és mérnökök közti párbeszéd tette lehetővé, hanem az is, hogy az integrált áramköri eszközök által a profi laboratóriumi mérőeszközökhöz képest nagyon olcsón lehet üzembiztos elektronikus mérőegységeket megvalósítani.

Az ilyen műszerek érdekessége, hogy olyan jelfeldolgozó eljárásokkal rendelkeznek, amelyek már orvosi beavatkozás nélkül is képesek megbízható, de ami ennél is fontosabb, bárki számára könnyedén értelmezhető információt szolgáltatni. Rengeteg páciens ugyanis maga is szeretné megérteni, hogy miként is segíthet rajta az otthoni mérés, és miként is kell eljárnia az eszköz használatával.

Az orvosbiológiai méréstechnikáról általában

Az orvosbiológiai méréstechnikáról általában

Az orvosbiológiai méréstechnika

Az orvosbiológiai méréstechnikát alapvetően egy teljesen általános méréstechnikának tekinthetjük. A biológiai eredetű, valamint a technikai folyamatok eredményeképpen megkapott jelek kiértékelése ugyanis szinte teljes egészében azonos eljárásokkal zajlik. A kérdéses eljárások ugyanakkor a biológiai eredetű jelek kapcsán a rendelkezésünkre álló ismeretek figyelembevételével könnyedén optimalizálhatók. Vegyük példának az EKG jelet, amelynek a tömörítés során kihasználható, hogy a nagyobb meredekséggel rendelkező szakaszainak aránya relatíve kicsi, ergo a szomszédos minták különbözősége a változó hosszúságú kódoláshoz mérten lényegesen kedvezőbb elrendezést mutat, mint az eredeti.

Az otthon is használható orvosi mérőműszerek kifejlesztéséhez és tökéletesítéséhez természetesen a mérnökök és az orvosok mellett az emberekre, egészen pontosan ez embereken végzett kísérletekre is nagy szükség volt. Ezek kapcsán nagyon fontos, hogy megtaláljuk az egyensúlyt az etikus eljárások, valamint a hasznosság között is. Amennyiben az orvosi kutatások különféle tesztalanyok bevonásával készülnek el, akkor nagyon fontos, hogy kellően tájékoztassuk őket mindarról, ami rájuk vár, és erről egy beleegyező nyilatkozatot is kitöltessünk velük.

Ez ugyanis minden esetben alátámasztja a kísérletet, és bizonyosítja a pácienst is arról, hogy kíván-e önkéntesen részt venni egy olyan kísérletben, amely a társadalom számára nagyon hasznosnak ígérkezik. Ebből a triumvirátusból fakadóan születnek meg a különféle orvosi méréstechnikai műszerek, amelyek lehetnek összetettebb, akár személyre szabott darabok, de egyszerű vérnyomásmérő műszerek is.

Hozzászólás írása